2013-8M 捣练图小型张

  • 本店售价: 回收价格电议
  • 商品货号: 10
  • 点击次数: 9080

     中国邮政定于2013年4月13日发行《捣练图》特种邮票1套3枚,小型张1枚。详情如下:

    志号:2013-8
    图 序         图 名           面 值
    (3-1)T       捣练图(局部)      1.20元
    (3-2)T       捣练图(局部)      1.20元
    (3-3)T       捣练图(局部)      1.20元
    小型张            捣练图             6元
    邮票规格:44×33毫米
    齿孔度数:13度
    整张枚数:10枚
    整张规格:160×158毫米
    小型张邮票规格:158×37毫米
    小型张外形规格:176×68毫米
    小型张齿孔度数:13.5度
    版  别:胶印
    防伪方式:防伪纸张
    防伪油墨
    异形齿孔
    荧光喷码
    设计者:王虎鸣
    资料提供:北京全景视觉网络科技有限公司
    责任编辑:秦巍
    印 制 厂:河南省邮电印刷厂
    背景资料:
    《捣练图》系盛唐时一幅重要的风俗画,对后世绘画风格有重大影响,是唐代画家张萱之作。原作属圆明园收藏。1860年“火烧圆明园”后被掠夺并流失海外,现藏美国波士顿博物馆●!兜妨吠肌肪硎且环け手厣枭硐止笞甯九妨贩煲碌墓ぷ鞒∶妗;腥宋锒髂褡匀弧⑾附诳袒谷丝闯龀毒钍庇昧Φ奈⑽⒑笸撕笱觯硐殖鲎髡叩墓鄄烊胛ⅰU饨羌毯踉匾寡缤肌⒏淮荷骄油之后又一套古代文化以现代印刷工艺表现的邮票
2013-8M 捣练图小型张