2008-6M《29届奥运-火炬接力》(小型张)

  • 本店售价: 回收价格电议
  • 商品货号: 0
  • 点击次数: 4612

【藏品名称】2008-6M《29届奥运-火炬接力》(小型张)

【志        号】2008-6
【邮票规格】票一 50×30毫米
                       票二 30×50毫米
【齿孔度数】票一 13×13.5 度
                      票二 13.5×13 度
【整张规格】票一 200×140毫米
                      票二 210×126毫米
【小全张规格】140×90毫米
【版        别】影写
【设  计  者】王虎鸣
【印  制  厂】北京邮票厂
 
【详细介绍】
(1)J 点燃 1.20元 
(2)J 传递 3.00元
 
【藏品鉴赏】